Blog de César Salgado

Os papeis terman do que lles poñen, e internet nin che conto…

Conque le supo muy mal

Outra das fábulas de Samaniego:

“Subió una Mona a un nogal,
y cogiendo una nuez verde,
en la cáscara la muerde;
conque le supo muy mal.
Arrojola el animal,
y se quedó sin comer.
Así suele suceder
a quien su empresa abandona
porque halla, como la mona,
al principio qué vencer.”

Buscándoo no Diccionario panhispánico de dudas (páxina da Real Academia Española), “conque” é unha conxunción que introduce unha consecuencia de algo que acaba de dicirse (neste caso o mal sabor logo de morder a noz verde), e non debe confundirse coas secuencias nas que “con que” se escribe separado.

En galego temos unha distinción análoga á do español: ver “Uso de conque, con que e con qué” (páxina da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo).

Advertisements

3 Abril 2007 - Posted by | Education, Language, Literature, Poetry

Sorry, the comment form is closed at this time.